אודות

מחפשת נחלה
אולי גם מנוחה
למה בלוג?
הכתיבה מחוץ למגירה מדייקת אותי, מעמידה אותי במבחן האמת
ואתם יכולים להיות פה, חלק ממני, זבובי קירות, או מה שתבחרו להיות
אני נקבה, רעיה ואמא לשלושה
בלי עין הרע…